התבטלה לכם הטיסה? אתם זכאים לפיצוי?

a380, span, aileron-66217.jpg

לקחתם טיסה והיא התבטלה לכם? אתם בדרך לשדה תעופה ופתאום אין טיסה?

מדובר בסיטואציה כללית אשר יכולה להתרחש לכל אחד ובכל זמן, ואולם בתקופה האחרונה כתוצאה מהמלחמה שאנו נמצאים בה : "מלחמת חרבות ברזל", מדובר בסיטואציה מאוד מוכרת. המון אנשים שהגיעו לישראל בשביל החגים של סוכות 2023, מצאו את עצמם בסוף החג ללא כל טיסה חזרה הביתה, כתוצאה מביטול הטיסות באופן כמעט גורף ברוב חברות התעופה. מה עושים במצב כזה, האם חברות התעופה מחויבות לתת לכם פיצוי, ומה עם החזר עלות הטיסה?

מהו החוק הרלוונטי והאם הוא חל בכל סיטואציה?

חוק שירותי תעופה (שנקרא גם "חוק טיבי" בשל היותו יוזם החוק) קובע בסעיף 6 (א) כלהלן:

טיסה שבוטלה (הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020 6. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה: (1) שירותי סיוע; (2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע; (3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.

ובתוספת הראשונה נקבע כי פיצוי יינתן לפי מרחק בין מקום ההמראה למקום היעד כלהלן:

מהי מטרת חוק שירותי תעופה?

יצוין כי מטרת חוק שירותי תעופה, שנכנס לספר החוקים בשנת 2012, היא להיטיב עם ציבור הצרכנים המשתמשים בשירותי חברות התעופה, בדומה לתקנות שהתקין האיחוד האירופי בשנת 2004, Regulation (EC) No/261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 (להלן: "התקנות האירופאיות").

מטרת החוק היא לתת מענה ראוי לנוסעים שטיסתם בוטלה כליל, בדרך של מתן הטבות שיסייעו לרווחתם בפרק הזמן בו עוכבה טיסתם וכפיצוי כספי על כך, המנוי בתוספת הראשונה לחוק.

זאת, בנוסף להוראות אמנת מונטריאול - אמנה בדבר איחוד כללים מסוימים לתובלה בינלאומית באוויר, מונטריאול 28.5.1999 (להלן: "האמנה") - אשר חלה בישראל משנת 2011, ובה מנגנוני פיצוי נוספים בגין עיכובים וביטולים.

אמנם, שני המקורות עוסקים בפיצוי נוסעים, אך במקרה דנן, כמו במקרים דומים, יש לראות את חוק שירותי תעופה כמקור לפיצוי, כפי שפורט בת"ק 57249-02-14 איתי עצמון נ' חברת US AIRWAYS GROUP. INC (05.11.14): "בעוד המקור הראשון [אמנת מונטריאול – ה.א.ל] הינו כללי ומוקדם, המקור השני [חוק שירותי תעופה – ה.א.ל] הינו מאוחר וספציפי. משכך, חוק שירותי תעופה יהווה את המשענת הנורמטיבית לפלוגתא דנן. (ראו: ת"ק 23590-03-13 חודור ואח' נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ). בנוסף, משעסקינן בחוק שירותי התעופה- פיצוי וסיוע, הרי שהוא גובר על אמנת מונטריאול ומשכך ברי כי היסוד הנורמטיבי כאמור יהא חוק שירותי תעופה התשע"ב (ראו גם: ת"ק 44155-12-12 רוזנבוים ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ). 11. חוק שירותי תעופה אף מחמיר עם חברות התעופה ומבקש לפצות נוסעים שחוו עיכוב או ביטול טיסתם, למעלה מהפיצוי הקבוע באמנה ואף בנסיבות שהנתבעת מגדירה אותן כ-'נסיבות מיוחדות' ו/או כ-'תקלה טכנית'.

החריג לכלל שקובע מתן פיצויים, ושעליו מסתמכות חברות תעופה בעיקר בעת מלחמה או מגיפה עולמית:

החריג לכלל, נסמכת על לשון ההחרגה שבסעיף 6(ה)(1) לחוק שקובע ככה: "ביטול בשל "נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו...", כלומר, במצב בו ביטול הטיסה נעשה שלא בשליטת חברות התעופה ובנסיבות מיוחדות, אין חובת פיצוי כאמור לעיל.

עם זאת צריך להבין שלא מדובר בתירוץ אותו יכולות חברות התעופה לשלוף כל פעם שמתאים להם לבטל טיסה. סוגיה זו כבר נדונה מספר פעמים בפסיקה, בין היתר ב-ת"ק 32988-10-12 גסקו ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ (22.03.13), שם נקבע: "נסיבה מיוחדת שאינה בשליטת הנתבעת יכולה להיות תנאי מזג אויר קיצוניים, אירוע מלחמה , בעיה באספקת דלק וכו'. מדובר ברשימה שאינה סגורה לטעמי תקלה טכנית הינה בשליטה של הנתבעת, אם על ידי קניית מטוסים חדשים יותר, או העמדת מטוס חלופי.. כפי שתקלה טכנית באוטובוס אינה מהווה נסיבה מיוחדת המביאה לידי סיכול החוזה שנחתם בין חברת הסעות לבין המזמין, כך לטעמי גם תקלה טכנית במטוס אינה מהווה נסיבה מיוחדת הפוטרת את חברת התעופה מתשלום.. אם המחוקק רצה לציין תקלה טכנית כנסיבה מיוחדת היה מציין זאת במפורש בחוק... הגבלת סכום הפיצוי הקבוע בחוק בתוספת הראשונה מחזקת את מסקנתי מאחר וחברת התעופה אינה חשופה יותר לתשלום סכום בלתי מוגבל כתוצאה מתקלה טכנית אלא סכום הפיצוי מוגבל כפי שקבוע בתוספת הראשונה לחוק ולכן לא קיים חשש כי יישום החוק יביא לקריסת חברות התעופה אלא יביא לכך שחברות התעופה ידאגו לצמצום התקלות הטכניות, לשימוש במטוסים חדשים יותר ולמטוסים חלופיים".

ruins, destruction, war-6231616.jpg

בפסק דין אחר קבע כבוד השופט יחזקאל הראל בת"ק 44155-12-12 רוזנבוים ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ (29.07.13), כדלקמן: "השוואת הוראות חוק פיצוי וסיוע בכל הנוגע לביטול טיסה כהגדרתה, להוראות אמנת מונטריאול, מלמדת כי כוונת המחוקק הייתה לשפר את מצבם של הנוסעים בהתמודדותם עם מובילים אוויריים, שעה שטיסתם בוטלה בנסיבות שנקבעו בחוק פיצוי וסיוע.. לדעתי, הוראות חוק פיצוי וסיוע החמירו עם המוביל האווירי – הן בהוספת המונח "מיוחדות" והן בכך שעליו להוכיח כי גם אם היה נוקט בכל האמצעים למנוע נסיבות מיוחדות שאינן בשליטתו, עדיין הייתה מוטלת עליו חבות אם לא יעלה בידיו להוכיח כי לא יכול היה למנוע את ביטולה למרות הנסיבות..."סבורני כי תקלה טכנית אינה נסיבה מיוחדת, משעסקינן בכלי תחבורה שמאופיים ואופן תפעולם תיתכנה תקלות שהן גם פונקציה של שימוש ורמת תחזוקה.. גם אם היה מקום לקבוע כי תקלה טכנית הינה בגדר נסיבה "מיוחדת", עדיין היה על המוביל להוכיח כי אותה תקלה ספציפית לא הייתה בשליטתו, וכי גם אם היה עושה כל שביכולתו לא היה יכול למונעה."

מה קורה בפועל כיום בעת מלחמה כשחברות התעופה מבטלות טיסות?

על פניו, חברות התעופה הזרות שביטלו את הטיסות לישראל וממנה, יהיו ככל הנראה פטורות מלפצות נוסעים בהתאם לפטור שהזכרנו לעיל, היות מדובר במצב מלחמה וממילא זהו נסיבות מיוחדות שאין בשליטתם, אבל כמובן שאין מדובר בפטור גורף כאמור ועליהם להוכיח, כי 'הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות.

כזכור, בתקופת הקורונה גם כן, חברות תעופה ביטלו טיסות ובחלק מהמקרים היה תקף עליהם הפטור האמור של נסיבות מיוחדות. אבל חשוב לזכור כי לא בכל פעם בה טיסתכם תבוטל, יעזור הפטור הזה, וככלל בסיטואציות רגילות, שאין מלחמה מיוחדת או מגיפה עולמית, אם חברת תעופה מבטלת לכם טיסה, ומשתמשת בתירוץ הזה של "נסיבות מיוחדות", זה כנראה לא יתפוס, ותוכלו להגיש נגדם תביעה בגין פיצויים, או בבית משפט רגיל או בבית משפט לתביעות קטנות.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי.

סיכום והמלצה

חוקי התעופה הוא עולם מורכב הדורש שימת לב לפרטים הקטנים וניסיון וידע מקצועי. אנו כאן במשרד מנחם קורן, נוכל לתת לכם את כל הידע הנדרש לכל טיסה שבוטלה ו/או עיכוב בטיסה וכל נושא אחר הקשור בעולם התעופה.

יש לכם שאלה? משהו לא ברור לכם? עדיין צריכים ייעוץ?

צרו עימנו קשר ונשוב אליכם בהקדם:

דברו איתנו

ליצירת קשר

טלפונים

מייל

שעות פעילות

ראשון-חמישי: 08:00-17:00

ימי שישי וערבי חג- 08:00-12:00

מאמרים נוספים:

agriculture, cropland, aerial view-1867212.jpg

הפקעת מקרקעין-רקע והליך ביצוע

הפקעת מקרקעין-רקע: הפקעת מקרקעין הוא למעשה רכישה כפויה של זכויות של אדם פרטי במקרקעין, על ידי המדינה או רשויות מקומיות, לצרכי ציבור, בדרך כלל משלמים תשלום פיצוי כספי לבעל הקרקע. אלא שברוב המקרים, ההפקעה נעשית על ידי הרשויות באופן אוטומטי, ללא צורך שהוא נחוץ באמת. במקרים אחרים נמצא כי הרשויות כלל לא עושות שימוש בקרקע שהופקעה מבעלי הקרקע.

קרא עוד »
architect, plan, construction-3979490.jpg

היטל השבחה בתמ"א 38

היטל השבחה – רקע והמקור לכך: לפני שנדון לגבי היטל השבחה בתמ"א 38, נסביר מהו היטל השבחה ומתי משלמים אותו. בחוק התכנון והבנייה נקבע בסעיף 196א כך: "ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה". השאלה מהי "השבחה" עליו הסעיף מדבר. נפנה להגדרה שנקבעה בסעיף 1(א) בתוספת השלישית, הקובעת כך: "עליית שווים של

קרא עוד »

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *